Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2014

23:33
23:33
4125 2e3b

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Shirek
23:33
(...)  ma nieziemsko seksowny głos. Brzmi jak czysty seks oblany czekoladą i bitą śmietaną. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Shirek
23:32
0325 e9b9 500
Reposted fromrisky risky viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
23:31
Shirek
23:31
 - Rob, co sobie zrobiłeś w rękę?  - Nic takiego. Uderzyłem w nią młotkiem.
— Mary Stewart "Nie drażnij kota"
Reposted fromselfharm selfharm viacytaty cytaty
Shirek
23:31
- A czy ma Pan jakieś ludzkie uczucia? - Mam. - Na przykład?  - Głód. - I co jeszcze? - Nuda. 
— M.Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
Shirek
23:31
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
Shirek
23:29
Nawet anioły bywają brutalne, i w sumie nie ma w tym nic złego.
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
23:29
2281 c152 500

kaseybriannewilliams:

Excellent Manners Wolf goes to his local coffee shop

Reposted fromiukiuu iukiuu vialaure laure
Shirek
23:29
7317 be4e 500
by Sit Haiiro

November 05 2014

Shirek
13:49
Któregoś dnia rzucę to wszystko
i wyjdę rano, niby po chleb
Wtedy na pewno poczuję się lepiej,
zostawię za sobą ten zafajdany świat
— Dżem
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Shirek
13:49
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viacytaty cytaty
Shirek
13:49
Mam, mam już tego dość
Po co, no po co mi to wszystko?
— Dżem
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Shirek
13:48
If only my eyes could take a photographs, I could see a better day.
— Heart In Hand
Reposted fromcanadasquare canadasquare viacytaty cytaty
Shirek
13:48
   Istnieje piękno, dla którego nie jesteśmy stworzeni. (...) Wszystkie te milczące noce, na które nie zasłużyliśmy.
— Emil Cioran – Księga złudzeń
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Shirek
13:48
to chodź do mnie

chciałbym być z Tobą

bo jesteś taki świr
— S.
Reposted fromkurz kurz viacytaty cytaty

October 29 2014

Shirek
20:58
-Powiedziałeś, że chcesz się przejść. Jaki spacer trwa sześć godzin?! 
-Długi? 
— Cassandra Clare "Miasto Szkła
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
Shirek
20:58
do dobrego tonu należy dziś sceptycyzm, który przeradza się w cynizm
— prof. Tadeusz Gadacz, filozof
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
Shirek
20:58
3833 1075
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl