Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2014

23:33
Shirek
23:33
(...)  ma nieziemsko seksowny głos. Brzmi jak czysty seks oblany czekoladą i bitą śmietaną. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Shirek
23:32
0325 e9b9 500
Reposted fromrisky risky viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
23:31
Shirek
23:31
 - Rob, co sobie zrobiłeś w rękę?  - Nic takiego. Uderzyłem w nią młotkiem.
— Mary Stewart "Nie drażnij kota"
Reposted fromselfharm selfharm viacytaty cytaty
Shirek
23:31
- A czy ma Pan jakieś ludzkie uczucia? - Mam. - Na przykład?  - Głód. - I co jeszcze? - Nuda. 
— M.Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
Shirek
23:31
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
Shirek
23:29
Nawet anioły bywają brutalne, i w sumie nie ma w tym nic złego.
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
23:29
2281 c152 500

kaseybriannewilliams:

Excellent Manners Wolf goes to his local coffee shop

Reposted fromiukiuu iukiuu vialaure laure
Shirek
23:29
7317 be4e 500
by Sit Haiiro

November 05 2014

Shirek
13:49
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Shirek
13:49
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viacytaty cytaty
Shirek
13:49
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Shirek
13:48
Reposted fromcanadasquare canadasquare viacytaty cytaty
Shirek
13:48
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Shirek
13:48
Reposted fromkurz kurz viacytaty cytaty

October 29 2014

Shirek
20:58
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
Shirek
20:58
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
Shirek
20:58
3833 1075
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viacytaty cytaty
Shirek
20:58
6428 0c1f
Reposted fromrol rol viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...